Reservation

Online booking:

Eller ring venligst til +4526111156 eller email til eat@burgerogbun.dk for at lave en reservation.

Reservation via email, venligst oplys: Navn, telefonnummer, gæst antal, reservation dato og tid.

For kort varsel reservation, bedes venligst ring direkte til +4526111156. Tak.

Or please call +4526111156 or email eat@burgerogbun.dk to make a reservation.

Reservation via email, please inform: name, telephone number, guest numbers, reservation date and time.

For short notice reservation please call +4526111156. Thank you.